dissabte, 13 de març de 2010

Glaciació

24 hores han estat suficients per comprovar la fragilitat de la nostra societat, o si més no, de la xarxa en què es sustenta. Neva, deixem de tenir electricitat i la gent passa de viure amb comoditat, a viure com a indigents. En unes hores. No tenim recursos alternatius i això ens deixa en la indefensió total. No vull ni pensar què passaria si ens sobrevingués un desastre a gran escala.

1 comentari:

albert serrano garcía ha dit...

de vegades, penso que ès el millor que ens podria passar. En el milers d'anys que portem habitant el planeta i encara no hem après la lliçó...

La versió de la infància

La versió original