dissabte, 13 de març de 2010

Glaciació

24 hores han estat suficients per comprovar la fragilitat de la nostra societat, o si més no, de la xarxa en què es sustenta. Neva, deixem de tenir electricitat i la gent passa de viure amb comoditat, a viure com a indigents. En unes hores. No tenim recursos alternatius i això ens deixa en la indefensió total. No vull ni pensar què passaria si ens sobrevingués un desastre a gran escala.

La versió de la infància

La versió original